کد خبر: 1550
تاریخ انتشار: سه شنبه 15 فروردين 1396 - 16:40
تاریخ پیشنهاد: 1395/12/12
کد پیشنهاد: 53996
وزارت دادگستری با اشاره به مکاتبه معاون اول قوه قضائیه در خصوص موضوع اصلاح ماده (2) آیین نامه تعیین احراز مصادیق عملی شهید وطرح آن در جلسه هیئت وزیران باتوجه به ...
اصلاح ماده (2) آیین نامه تعیین واحراز مصادیق عملی شهید برای تسری تلقی شهید به کارکنان دستگاه های اجرایی که دراثرسوانح ناشی ازانجام وظیفه فوت می کنند .

وزارت دادگستری با اشاره به مکاتبه معاون اول قوه قضائیه در خصوص موضوع اصلاح ماده (2) آیین نامه تعیین احراز مصادیق عملی شهید وطرح آن در جلسه هیئت وزیران باتوجه به توجیهات کافی در زمینه مورد نظر قوه قضاییه و سایر دستگاههای اجرایی و نیز وجود معاذیر قانونی و منطقی درخواست نموده تا نسبت به تسری تلقی شهید به کارکنان مورد بحث با شرایط مندرج در زیر در سیر مراحل تصویب هیئت وزیران قرار گیرد:

کارکنان دستگاه های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری که در اثر سوانح مختلف حین و ناشی از انجام وظیفه دعوت حق را لبیک می گویند از امتیازات ذیل بهره مند گردند:

1- ارتقای یک طبقه، رتبه، مرتبه گروه یا عناوین مشابه در طرح های طبقه بندی مشاغل دستگاه متبوع.

2- برخورداری از امتیازات یک مقطع تحصیلی بالاتر علاوه بر آخرین سطح تحصیلی مورد عمل در احکام کارگزینی.

3- در نظر گرفتن امکان جذب یکی از وراث واجد شرایط عمومی استخدام در دستگاه متبوع مستخدم متوفی در صورت تقاضای وراث.

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف