کد خبر: ۱۵۱۱
تاریخ انتشار: ۲۰ بهمن ۱۳۹۵
کد پیشنهاد : ۵۳۹۲۱
وزارت صنعت، معدن و تجارت با ارسال نامه مورخ 14 /10 /1395 اعلام نموده که قانون‌گذار به موجب ماده (111) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت - مصوب 1380 - کلیه مزایا و امتیازات مقرر برای شهرک‌های صنعتی دولتی را...
اصلاح تبصره ماده (4) آیین نامه اجرایی تبصره (2) اصلاحی ماده (9) قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی موضوع ، آیین نامه اجرایی ماده (45) قانون رفع موانع تولید .وزارت صنعت، معدن و تجارت با ارسال نامه مورخ 14 /10 /1395 اعلام نموده که قانون‌گذار به موجب ماده (111) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت - مصوب 1380 - کلیه مزایا و امتیازات مقرر برای شهرک‌های صنعتی دولتی را عیناً شامل شهرک های صنعتی غیردولتی دانسته که یکی از این مزایا، تغییر کاربری اراضی ملی با قیمت منطقه ای برای شهرک های صنعتی دولتی است. در صورتی که به موجب آیین نامه اجرایی ماده (45) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور ناظر به تبصره (2) اصلاحی ماده (9) قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی، پرداخت قیمت منطقه ای کشاورزی برای اراضی ملی مختص به شرکت های دولتی شده است که به نظر می رسد حکم تبصره ماده (4) آیین نامه اجرایی مذکور مغایر نص ماده (111) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت است، زیرا علی رغم وجود اصل یکسان بودن مزایای حاکم بر شهرک‌های صنعتی دولتی و غیردولتی، متأسفانه ادارات کل جهاد کشاورزی در استان‌ها به استناد اصل (138) قانون اساسی وبه لحاظ لازم الاجرا بودن مصوبات هیئت وزیران، از شهرک های صنعتی غیردولتی در زمان تغییر کاربری اراضی قیمت کارشناسی مطالبه می نمایند، از سوی دیگر با توجه به اینکه علی الاصول آیین نامه های اجرایی یا بخشنامه های دستگاه های اجرایی نمی توانند اجرای قانون را محدود نمایند، حال آنکه آیین نامه اجرایی فوق دایره شمول مفاد قانون را محدود نموده و برخلاف آن وضع و تصویب گردیده است.

بر این اساس وزارت صنعت، معدن و تجارت به منظور حمایت از واحدهای صنعتی و شهرک‌های غیردولتی از جمله شهرک صنعتی غیردولتی کامپوزیت سازه ماندگار و شهرک صنعتی غیردولتی نیوان ابتکار و در راستای انطباق تبصره ماده (4) آیین نامه اجرایی موصوف با قانون، پیشنهاد اصلاح تبصره یاد شده را به شرح زیر تقدیم دفتر هیئت دولت نموده است.

تبصره ذیل جایگزین تبصره ماده (4) آیین نامه اجرایی تبصره (2) اصلاحی ماده (9) قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی موضوع ماده (45) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور می گردد:

تبصره: در خصوص شهرک های صنعتی اعم از دولتی و غیر دولتی، مبنای قیمت گذاری صددرصد قیمت منطقه ای بدون لحاظ کاربری خواهد بود.
نظرات بینندگان
نام:
ایمیل:
* نظر:
جلسات کمیسیون