کد خبر: ۱۳۶۸
تاریخ انتشار: ۲۲ دی ۱۳۹۵
نوع مصوبه : تصویب نامه
تاریخ تصویب : ۱۳۹۵/۱۰/۲۲
شماره مصوبه : ۵۳۸۴۱/۱۳۰۹۱۰
هیئت وزیران در جلسه 19 /10 /1395 به پیشنهاد شماره 176245 مورخ 23 /9 /1395 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد مواد (2) و (3) قانون اجرای سیاست­ های کلیاصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی – مصوب 1387- تصویب کرد
اضافه شدن نام شرکت بیمه اتکایی امین به پیوست شماره (2) آیین نامه اجرایی تشخیص، انطباق و طبقه بندی فعالیت ها و بنگاه‏ های اقتصادی با هر یک از سه گروه اقتصادی مصرح در ماده (2) قانون
هیئت وزیران در جلسه 19/10/1395 به پیشنهاد شماره 176245 مورخ 23/9/1395 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد مواد (2) و (3) قانون اجرای سیاست­ های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی مصوب 1387- تصویب کرد.
 
 
 
نظرات بینندگان
نام:
ایمیل:
* نظر:
جلسات کمیسیون