کد خبر: ۱۳۵۰
تاریخ انتشار: ۱۹ دی ۱۳۹۵
نوع مصوبه : تصویب نامه
تاریخ تصویب : ۱۳۹۵/۱۰/۱۸
شماره مصوبه : ۵۳۰۷۸/۱۲۹۱۶۳
با توجه به اینکه ورود موقت، رویه‌ای گمرکی است که به موجب آن کالاها تحت شرایط معین به طور موقت وارد کشور شده و به همان صورت اولیه و یا پس از پردازش صادر می‌گردند نظر به اینکه در موادی از آیین‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی...
الحاق یک تبصره به ماده (82) و ماده (87) آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی موضوع : مهلت صدور محصولات کشاورزی

با توجه به اینکه ورود موقت، رویه‌ای گمرکی است که به موجب آن کالاها تحت شرایط معین به طور موقت وارد کشور شده و به همان صورت اولیه و یا پس از پردازش صادر میگردند نظر به اینکه در موادی از آییننامه اجرایی قانون امور گمرکی تبدیل ورود موقت به ورود طبق شرایطی مجاز شده است و این موضوع در ورود موقت محصولات کشاورزی موجب لطمه به تنظیم بازار این محصولات گردیده و اصولاً برخی از واردکنندگان با هدف تبدیل واردات قطعی اقدام به ورود موقت می نمایند، لذا وزارت جهاد کشاورزی به منظور تنظیم بازار داخلی و همچنین التزام به قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و اختیارات تفویض شده به آن برای رفع مشکل یادشده پیشنهاد الحاق تبصرهای به مواد (82) و (87) قانون امور گمرکی را ارائه نمود. موضوع در کمیسیون اقتصاد مطرح و ضمن اعلام نظرات اصلاحی مقرر گردید، وزارت جهاد کشاورزی با همکاری وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی و صنعت، معدن و تجارت در خصوص سود بازرگانی آن دسته از کالاهای کشاورزی که تبدیل ورود موقت آنها به ورود قطعی درخواست شده و بین قیمت داخلی و بهای تمام شده ارزش وارداتی آنها تفاوت وجود دارد، پیشنهاد مشخصی را ارائه نماید.

در این راستا وزارت جهادکشاورزی جدول ذیل را ارائه نمود و ضمن تأیید موضوع در کمیسیون در جلسه مورخ 12 /10 /1395 هیئت وزیران مطرح و به تصویب رسید.

 
الحاق یک تبصره به ماده (82) و ماده (87) آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی موضوع : مهلت صدور محصولات کشاورزی

 
 
 
نظرات بینندگان
نام:
ایمیل:
* نظر:
جلسات کمیسیون