کد خبر: ۱۳۴۴
تاریخ انتشار: ۱۹ دی ۱۳۹۵
نوع مصوبه : تصویب نامه
تاریخ تصویب : ۱۳۹۵/۱۰/۱۵
شماره مصوبه : ۵۲۰۷۵/۱۲۸۳۰۴
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات (سازمان فناوری اطلاعات ایران) موظف است با همکاری سازمان اداری و استخدامی کشور و مرکز آمار ایران با استفاده حداکثری از توان و ظرفیت بخش غیردولتی به منظور استقرار زیرساخت‌ها و...
لزوم انسجام و یکپارچگی در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات و دولت الکترونیک

هیئت‌وزیران در جلسه مورخ 12 /10 /1395 به منظور ایجاد نظام یکپارچه و انسجام در توسعه دولت الکترونیکی تصویب نمود

1- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات (سازمان فناوری اطلاعات ایران) موظف است با همکاری سازمان اداری و استخدامی کشور و مرکز آمار ایران با استفاده حداکثری از توان و ظرفیت بخش غیردولتی به منظور استقرار زیرساخت‌ها و توسعه دولت الکترونیکی مبتنی بر مدیریت دانش و امکان داده‌کاوی و مشتمل بر موارد زیر را تا پایان سال 1396 اجرایی نماید:

الف- خط‌مشی‌گذاری و ایجاد استانداردها و ضوابط نظام مدیریت و به‌روزآوری داده و اطلاعات مبتنی بر خدمات دستگاه‌های اجرایی

ب- ایجاد مرکز داده دولت به همراه نظام به‌روزرسانی مستمر و برخط داده‌ها و اطلاعات دولت با در نظر گرفتن مراکز داده پشتیبان مطمئن و امن

پ- ایجاد مرجع نظام‌های داده‌ای و اطلاعات کشور

ت- بهره گیری از فناوری رایانش ابری برای تضمین دسترسی متقابل به داده‌ها و اطلاعات دستگاه‌های اجرایی با حفظ مسئولیت دستگاه‌های اجرایی برای به هنگام سازی اطلاعات.

ث- ایجاد و استقرار نظام ملی تبادل اطلاعات و داده به ‌منظور تکمیل و تحلیل هوشمند داده‌ها.

ج- ایجاد امکان دسترسی همه‌وقت، همه‌جا و همه‌کس به خدمات، اطلاعات و داده‌های دولت از طریق زیرساخت‌ها و برنامه‌های کاربردی(APP) تلفن همراه.

چ- نظارت و پایش کیفیت داده‌ها و اطلاعات دستگاه‌های اجرایی به طور مستمر.

2- کلیه دستگاه‌های اجرایی موظفند بر اساس نظام مدیریت و به‌روزآوری اطلاعات دولت که توسط وزارت ارتباطات وفناوری اطلاعات (سازمان فناوری اطلاعات ایران) ظرف سه ماه ابلاغ می‌شود نسخه‌ای از اطلاعات و داده‌های اداری مجاز خود را به منظور تضمین نظام تبادل اطلاعات در مرکز داده دولت قرار دهند. مسئولیت به‌روزآوری این اطلاعات در مرکز داده مذکور و ایجاد امکان نظارت برکیفیت آن با دستگاه‌های اجرایی است.

 
 
 
 
نظرات بینندگان
نام:
ایمیل:
* نظر:
جلسات کمیسیون