کد خبر: ۱۳۲۴
تاریخ انتشار: ۱۵ دی ۱۳۹۵
کد پیشنهاد : ۵۳۵۱۹
وزارت کشور طی نامه مورخ 24 /6 /1395 اعلام نمود به موجب تبصره ذیل ماده (6) قانون حمایت از سامانه های حمل و نقل ریلی شهری و حومه مصوب 1385، به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده شده است که تا ...
صدور تضمین نامه توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی برای طرح های احداث قطار شهری متقاضی استفاده از تسهیلات مالی خارجی (فایناس) متعاقب پیشنهاد شهرداری ها و تایید وزارت کشور در راستای اجرای مواد 5 و 6 قانون حمایت از سامانه های حمل و نقل ریلی شهری و حومه .
وزارت کشور طی نامه مورخ 24 /6 /1395 اعلام نمود به موجب تبصره ذیل ماده (6) قانون حمایت از سامانه های حمل و نقل ریلی شهری و حومه مصوب 1385، به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده شده است که تا سقف تعهدات 50 درصد اعتبارات طرح را با تصویب هیئت محترم وزیران تضمین نماید، از طرفی اقدام موردی برای اخذ تصویب­نامه هیئت وزیران با هدف صدور تضمین نامه توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی برای شهرداری های متقاضی، مستلزم صرف زمان طولانی در هر مورد و در نتیجه تأخیر عملیات اجرای طرح های قطار شهری خواهد شد. لذا برای تسریع در اقدام، متن پیشنهادی که طی نشست مورخ 16 /6 /1395 با معاونت محترم فنی و امور زیربنایی سازمان برنامه و بودجه مورد بررسی و توافق قرار گرفته را جهت طرح و بررسی در هیئت وزیران ارایه نمود.

1- طرح های احداث قطار شهری متقاضی استفاده از تسهیلات مالی خارجی "فاینانس" با پیشنهاد شهرداری مربوط و تأیید وزارت کشور به سازمان برنامه و بودجه کشور اعلام شود.

2- سازمان برنامه و بودجه کشور، پیش بینی اعتبار لازم در بودجه سنواتی برای سهم دولت در بازپرداخت تسهیلات مالی خارجی با رعایت سقف مندرج در ماده (5) قانون صدرالذکر را به وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام نماید.

3- وزارت امور اقتصادی و دارایی حسب تبصره ذیل ماده (6) قانون یادشده تضمین نامه لازم را صادر نماید.

نظرات بینندگان
نام:
ایمیل:
* نظر:
جلسات کمیسیون