کد خبر: ۱۲۹۱
تاریخ انتشار: ۰۶ دی ۱۳۹۵
نوع مصوبه : تصویب نامه
تاریخ تصویب : ۱۳۹۵/۱۰/۰۵
شماره مصوبه : ۵۱۱۲۸/۱۲۲۲۹۰
حقوق بازنشستگی کارکنان دستگاه ­های اجرایی مشمول قانون تأمین اجتماعی که قبل از 17 /4 /1393 از اضافه کار آنان کسور بازنشستگی کسر و به حساب صندوق تأمین اجتماعی واریز شده است، به شرح و فرمول تعیین شدهبه شرح زیر محاسبه و...
آیین نامه نحوه اجرای قسمت دوم ماده (59) قانون برنامه پنجم توسعه، موضوع کسر حق بیمه از فوق العاده اضافه کار کارمندان مشترک صندوق تأمین اجتماعی شاغل در دستگاه ها اجرایی

هیئت وزیران در جلسه 1 /10 /1395 آیین­ نامه اجرایی قسمت دوم ماده (59) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران را تصویب کرد. براساس آیین نامه مزبور:

حقوق بازنشستگی کارکنان دستگاه ­های اجرایی مشمول قانون تأمین اجتماعی که قبل از 17 /4 /1393 از اضافه کار آنان کسور بازنشستگی کسر و به حساب صندوق تأمین اجتماعی واریز شده است، به شرح و فرمول تعیین شدهبه شرح زیر محاسبه و پرداخت نماید.

سازمان تأمین اجتماعی موظف است در مورد هر یک از کارکنان یادشده با همکاری دستگاه اجرایی ذی­ربط و با استفاده از مستندات مربوط، نسبت مجموع اضافه کار ماهانه پرداختی که از آن حق بیمه کسر شده است به مجموع اقلام حقوق و مزایای مشمول کسر حق بیمه در طول دو سال آخر خدمت (بدون احتساب مبالغ اضافه کار) حداکثر منتهی به 17 /4 /1393 را محاسبه نماید.

نسبت (درصد) موضوع جزء (الف) در مبلغ میانگین حقوق و مزایای مستمر و فوق­ العاده ویژه موضوع بند (10) ماده (68) قانون مدیریت خدمات کشوری مشمول کسر حق بیمه (بدون احتساب اضافه کار) فرد ظرف دو سال آخر خدمت منتهی به بازنشستگی ضرب می شود.

مبلغ حاصل از اعمال جزء (ب) در یک سی ام مجموع سنوات پرداخت حق بیمه از اضافه کار منتهی به تاریخ 17 /4 /1393 ضرب می­ شود.

مبلغ به دست آمده از اعمال جزء (پ) به مبلغ مستمری بازنشستگی موضوع ماده (77) قانون تأمین اجتماعی که در آن متوسط مزد یا حقوق بیمه شده بدون لحاظ اضافه کار محاسبه شده است، اضافه می­شود.

پاداش پایان خدمت کارکنان یادشده نیز به شرح زیر محاسبه می­شود:

مبلغ محاسبه شده موضوع جزء (پ) ماده (1) این آیین­ نامه به مبلغ آخرین حقوق و مزایای مشمول کسر حق بیمه (بدون محاسبه اضافه کار) اضافه شده و مجموع این دو مبلغ در سنوات خدمت کارمند (حداکثر 30 سال) ضرب می­شود.

 
 
نظرات بینندگان
نام:
ایمیل:
* نظر:
جلسات کمیسیون