کد خبر: ۱۲۶۴
تاریخ انتشار: ۰۱ دی ۱۳۹۵
کد پیشنهاد : ۵۳۸۰۵
زارت امور اقتصاد و دارایی در اجرای ماده (3) قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395 ، پیش نویس آیین نامه اجرایی و ...
آیین نامه اجرایی و حق بیمه بیمه نامه حوادث راننده مسبب حادثه

وزارت امور اقتصاد و دارایی در اجرای ماده (3) قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395 ، پیش نویس آیین نامه اجرایی و حق بیمه بیمه نامه حوادث راننده مسبب حادثه که در جلسه مورخ 2 /7 /1395 شورای عالی بیمه به تصویب رسیده و توسط بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران به آن وزارت ارسال شده است را برای طرح و تصویب در هیئت محترم وزیران ارایه نموده است.

در متن پیش نویس ارسالی کوشش گردیده تا تمامی امور مربوط به، میزان تعهد بیمه‌گر در هر حادثه برای جبران خسارت فوت، جرح و یا صدمه بدنی، خسارت های خارج از تعهد بیمه گر، وظایف بیمه گذار و بیمه گر، رسیدگی و نحوه پرداخت خسارت و همچنین نرخ حق بیمه و نحوه تخفیف و افزایش آن مشخص شده و کلیه الزامات مد نظر در ماده (3) قانون مذکور، لحاظ شده باشد.

 
 
 
نظرات بینندگان
نام:
ایمیل:
* نظر:
جلسات کمیسیون