کد خبر: ۱۲۳۹
تاریخ انتشار: ۲۴ آذر ۱۳۹۵
کد پیشنهاد : ۵۳۷۲۴
براساس ماده (3) آیین نامه اجرایی تبصره (2) ماده (2) قانون اراضی مستحدث و ساحلی - مصوب 1387« وزارت نیرو موظف است ظرف سه سال بعد از ابلاغ این آیین نامه نسبت به تهیه نقشه حد بستر و حریم اقدام نماید همچنین وزارت جهادکشاورزی و وزارت نیرو موظفند به ترتیب نسبت به...
اصلاح ماده (3) آیین نامه اجرایی تبصره (2) ماده (2) قانون اراضی مستحدث و ساحلی

براساس ماده (3) آیین نامه اجرایی تبصره (2) ماده (2) قانون اراضی مستحدث و ساحلی - مصوب 1387« وزارت نیرو موظف است ظرف سه سال بعد از ابلاغ این آیین نامه نسبت به تهیه نقشه حد بستر و حریم اقدام نماید همچنین وزارت جهادکشاورزی و وزارت نیرو موظفند به ترتیب نسبت به علامت گذاری حد بستر و حدود اراضی مستحدثات و علامت گذاری حد حریم ظرف سه ماه اقدام نمایند. » در این راستا باتوجه به لزوم هماهنگی و همکاری وزارتخانه های نیرو و جهادکشاورزی در عمل به تکالیف قانونی و رعایت صرفه وصلاح دولت، نظر به بررسی های کارشناسی صورت پذیرفته ، پیشنهاد اصلاحیه ماده (3) آیین نامه اجرایی مذکور را بشرح زیر برای طی مراحل قانونی تصویب ارایه نمودند:

ماده اصلاحی:

ماده 3 - وزارت نیرو موظف است حداکثر تا پایان برنامه ششم توسعه نسبت به تهیه نقشه حد بستر و حریم تالاب ها و علامت گذاری حد بستر و اراضی مستحدث به نحوی که مبین حرایم آن هم باشد، اقدام و نسخه ای از نقشه های تهیه شده را برای اعمال وظایف قانونی در اختیار وزارت جهادکشاورزی (سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری)، سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور قرار دهد. سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور نیز موظف است نسبت به تأمین اعتبارات مورد نیاز به نحوی اقدام نماید تا حداکثر در انتهای برنامه ششم این عملیات به طور کامل خاتمه یابد.

 
 

 
نظرات بینندگان
نام:
ایمیل:
* نظر:
جلسات کمیسیون