کد خبر: ۱۲۳۸
تاریخ انتشار: ۲۴ آذر ۱۳۹۵
کد پیشنهاد : ۵۳۶۳۹
گزارش وزارت امور اقتصادی و دارایی در مورد عملکرد سازمان خصوصی‌سازی در جلسه مورخ 6 /5 /1395 هیئت وزیران مطرح و بررسی روش‌های قیمت‌گذاری شرکت‌ها و بنگاه‌های قابل واگذاری به بخش خصوصی براساس ارزش بازدهی شرکت‌ها یا خالص دارایی‌ها طی مقرره به...
نحوه قیمت گذاری سهام یا بنگاه های دولتی و متعلق به دولت مورد عرضه در چارچوب سیاست های کلی اصل (44) قانون اساسی

1- گزارش وزارت امور اقتصادی و دارایی در مورد عملکرد سازمان خصوصی‌سازی در جلسه مورخ 6 /5 /1395 هیئت وزیران مطرح و بررسی روش‌های قیمت‌گذاری شرکت‌ها و بنگاه‌های قابل واگذاری به بخش خصوصی براساس ارزش بازدهی شرکت‌ها یا خالص دارایی‌ها طی مقرره به کمیسیون اقتصاد ارجاع شد.

2- در اجرای تصمیم جلسه مذکور ، دفتر کمیسیون اقتصاد از وزارت امور اقتصادی و دارایی درخواست نمود چنانچه روش جدیدی جهت قیمت‌گذاری بر روی شرکت‌ها و بنگاه‌های قابل واگذاری مد نظر است، متن پیشنهادی خود را جهت اصلاح آیین‌نامه اجرایی قیمت گذاری سهام متعلق به دولت و شرکت‌های دولتی، تخفیف‌ها و چگونگی پرداخت قیمت توسط خریداران ارائه نماید.

3- بر این اساس وزارت امور اقتصادی و دارایی متن ابلاغیه موردنظر درخصوص نحوه قیمت‌گذاری شرکت‌ها سهام یا بنگاه‌های دولتی و متعلق به دولت قابل واگذاری درچارچوب قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (44) قانون اساسی را به شرح زیر جهت طی مراحل تصویب در هیئت وزیران ارایه نمود.

متن ابلاغیه پیشنهادی

قیمت‌گذاری سهام شرکت‌ها یا بنگاه‌های دولتی متعلق به دولت که در چارچوب قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (44) قانون اساسی عرضه می‌شود با رعایت احکام زیر توسط هیئت واگذاری صورت می‌پذیرد:

1- قیمت پایه با به‌کارگیری روش‌های مندرج در آیین‌نامه اجرایی شیوه‌های قیمت‌گذاری و نحوه اعمال شیوه‌های مذکور موضوع مصوبه شماره 210678 /196514 /2 /63 مورخ 20 /12 /1387 شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل (44) قانون اساسی و بر اساس ارزش سودآوری که توسط کارشناس برآورد شده تعیین می‌گردد.

2- چنانچه ارزش سودآوری در مقایسه با ارزش روز خالص دارایی‌ها ناچیز باشد، قیمت پایه حداکثر معادل میانگین ارزش سودآوری و ارزش روز خالص دارایی‌ها تعیین می‌شود.

3- درصورت زیا‌ن‌ده بودن شرکت، قیمت پایه حداکثر معادل میانگین ارزش روز خالص دارایی‌ها با ارزش ویژه دفتری تعیین می‌شود و اگر ارزش ویژه دفتری منفی باشد، در محاسبه این میانگین، ارزش ویژه دفتری معادل یکریال لحاظ می‌گردد.

4- در صورتی که حفظ یا افزایش سطح اشتغال و یا سرمایه‌گذاری جدید در شرکت یا بنگاه مشمول واگذاری دارای اهمیت باشد، تا پنجاه درصد از ثمن معامله با تعهد خریدار برای حفظ یا افزایش سطح اشتغال و یا سرمایه‌گذاری جدید در بنگاه توسط خریدار جایگزین و در صورت عدم استقبال متقاضیان از خرید بنگاه با شرایط فوق، هیئت واگذاری می‌تواند سقف پنجاه درصد را افزایش دهد. این شروط و تعهدات علاوه بر اختیارات هیئت یادشده در اعطای تخفیفات به‌موجب قوانین و مقررات جاری است و می‌باید در آگهی عرضه سهام یا بنگاه اعلام و در قرارداد منعقده با خریدار نیز درج شود که با ایفای این تعهدات از سوی خریدار، مراتب توسط سازمان خصوصی‌سازی اعمال گردد.

نظرات بینندگان
نام:
ایمیل:
* نظر:
جلسات کمیسیون