کد خبر: ۱۲۳۶
تاریخ انتشار: ۲۴ آذر ۱۳۹۵
نوع مصوبه : تصویب نامه
تاریخ تصویب : ۱۳۹۵/۰۹/۲۳
شماره مصوبه : ۵۳۸۰۳/۱۱۷۵۰۰
هیئت وزیران در جلسه 21 /9 /1395 به پیشنهاد شماره 164636 /57 مورخ 13 /9 /1395 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در اجرای ردیف (3) جدول شماره (3) تبصره (36) الحاقی قانون بودجه سال 1395 کل کشور تصویب کرد
مجوز انتشار اوراق صکوک اجاره توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی جهت  پرداخت بدهی دولت

هیئت وزیران در جلسه 21 /9 /1395 تصویب کرد:

- به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده می­شود بابت پرداخت بدهی دولت به شهرداری‌ها (با اولویت شهرهای زیر بیست هزار نفر جمعیت) با اعلام سازمان برنامه و بودجه کشور و با رعایت آیین­ نامه اجرایی بند (ب) ماده (2) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور - مصوب 1394- نسبت به انتشار حداکثر مبلغ بیست و پنج هزار میلیارد ریال اوراق صکوک اجاره اقدام و منابع مالی تجهیز شده را صرف بازپرداخت بدهی‌های مالی یادشده نماید.

- دستگاه‌های موضوع مواد (2)، (3) و (4) قانون محاسبات عمومی کشور که متقاضی استفاده از ظرفیت اوراق مذکور برای تسویه بدهی‌های خود به شهرداری‌ها هستند، مکلفند نسبت به معرفی دارایی‌های مبنای انتشار و ارایه مدارک و مستندات موردنیاز وفق آیین‌نامه اجرایی فوق‌الذکر اقدام نمایند. روش تعیین ارزش دارایی‌های مبنای انتشار اوراق از جمله براساس گزارش کارشناس رسمی دادگستری، کارشناس بیمه و سایر معیارهای مربوط با موافقت کارگروه اجرایی انتشار اوراق صکوک اجاره موضوع ماده (7) تصویب‌‌نامه شماره 41848/ت52026هـ مورخ 4 /4 /1394 مشخص می­شود.

- استانداران مجازند نسبت به اعلام مجموعه‌ای از دارایی‌های دستگاه‌های اجرایی مستقر در استان برای انتشار اوراق صکوک اجاره و تسویه تمام یا بخشی از بدهی‌های دستگاه‌های اجرایی مستقر در استان ذی‌ربط اقدام نمایند.

- سازمان برنامه و بودجه کشور به عنوان متعهد تأمین و تخصیص اعتبار مکلف است اصل، سود و هزینه‌های مترتب بر انتشار اوراق موضوع این تصویب‌نامه را در لوایح بودجه‌ سنواتی کل کشور پیش‌بینی و خزانه‌داری کل کشور با اولویت و یا از سر جمع بودجه نسبت به تسویه آنها اقدام می‌نماید.

- سازمان برنامه و بودجه کشور احکام لازم برای بازپرداخت اصل، سود و هزینه‌های مترتب بر اوراق سررسید شده را در لوایح بودجه سنواتی کل کشور پیش­بینی می­نماید.

 
 
 
نظرات بینندگان
نام:
ایمیل:
* نظر:
جلسات کمیسیون