کد خبر: ۱۱۹۶
تاریخ انتشار: ۱۴ آذر ۱۳۹۵
وزارت امور اقتصاد و دارایی در اجرای ماده (18) قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395، پیش نویس آیین نامه اجرایی مربوط به تعیین سقف حق بیمه شخص ثالث و نحوه تخفیف، افزایش یا تقسیط آن که...
آیین نامه اجرایی تعیین سقف حق بیمه شخص ثالث و نحوه تخفیف، افزایش یا تقسیط آن.

وزارت امور اقتصاد و دارایی در اجرای ماده (18) قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395، پیش نویس آیین نامه اجرایی مربوط به تعیین سقف حق بیمه شخص ثالث و نحوه تخفیف، افزایش یا تقسیط آن که در جلسه مورخ 7 /6 /1395 شورای عالی بیمه به تصویب رسیده و توسط بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران به این وزارت ارسال شده است را، به منظور طرح و تصویب در هیئت وزیران ارسال نموده است.

لازم به ذکر است در متن پیش نویس ارسالی عوامل موثر در تعیین حق بیمه از جمله ویژگی های وسیله نقلیه، سوابق رانندگی و بیمه ای دارنده (اعم از مالک یا متصرف وسیله نقلیه) و همچنین نحوه تعیین سقف حق بیمه برای انواع وسایل نقلیه مشخص و تخفیف یا افزایش در حق بیمه به صورت پلکانی و متناظر به تفکیک خسارت مالی و بدنی در نظر گرفته شده و کلیه الزامات مدنظر در ماده (18) قانون مذکور و تبصره های ذیل آن و همچنین تمهیدات لازم پیرامون نحوه فروش اقساطی بیمه نامه به اشخاص حقیقی و حقوقی لحاظ گردیده است.

 
 
 
نظرات بینندگان
نام:
ایمیل:
* نظر: