کد خبر: 116
تاریخ انتشار: يکشنبه 19 ارديبهشت 1395 - 16:42
کمیسیون های هیئت دولت >> اقتصاد >> پیشنهاد
تاریخ پیشنهاد: 1395/02/07
کد پیشنهاد: 53079
وزارت امور اقتصادی و دارایی با عنوان اینکه بهبود شاخص های ده گانه سهولت انجام کسب و کاربانک جهانی و ارتقای جایگاه بین المللی کشور در این حوزه و همچنین حذف یا ساده سازی قوانین و مقررات پیچیده و بازدارنده ، نبازمند همکاری دستگاه های متولی این حوزه است ضمن بررسی تجارب ...
بهبود شاخص های ده گانه سهولت انجام کسب و کار و مقررات زدایی

وزارت امور اقتصادی و دارایی با عنوان اینکه بهبود شاخص های ده گانه سهولت انجام کسب و کاربانک جهانی و ارتقای جایگاه بین المللی کشور در این حوزه و همچنین حذف یا ساده سازی قوانین و مقررات پیچیده و بازدارنده ، نبازمند همکاری دستگاه های متولی این حوزه است ضمن بررسی تجارب کشورهاس موفق در رابطه با بهبود شاخص ها و مقررات زدایی، پیش نویس مصوبه ای را با موضوع ارتقای جایگاه ایران در شاخص های سهولت انجام کسب و کار و مقررات زدایی  را تدوین و تهیه نموده که به همراه کزارش توجیهی برای طی مراحل تصویب در هیئت وزیران ارایه نموده است.

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف