کد خبر: ۱۱۱۵
تاریخ انتشار: ۱۸ آبان ۱۳۹۵
کد پیشنهاد : ۵۳۶۹۸
لایحه ساماندهی حیوانات ولگرد و بدون صاحب در محدوده و حریم شهرها و شهرک ها در طی جلسات متعدد با حضور نمایندگان دستگاه های اجرایی مربوط و برخی از علاقمندان به حمایت از حیوانات مجددا مورد بررسی واقع و...
با عنایت به اهمیت موضوع حقوق حیوان به ویژه حیوانات بدون سرپرست و خلاء قانونی در این زمینه و با عنایت به انتظارات افکار عمومی از یک طرف و پایبندی جامعه اسلامی ما به آموزه های دینی و اصول اخلاقی و حس حیوان دوستی از طرف دیگر به پیوست لایحه پیشنهادی توسط سازمان حفاظت محیط زیست در تاریخ 01 /12 /1394 جهت طی مراحل تصویب ارایه شد. لیکن از آنجا که در لایحه پیشنهادی موضوع منحصر به ممنوعیت حیوان آزاری خاصه سگ بود و می‌بایست از ابعاد وسیعتری این موضوع مورد توجه قرار گیرد ،لایحه ساماندهی حیوانات ولگرد و بدون صاحب در محدوده و حریم شهرها و شهرک ها در طی جلسات متعدد با حضور نمایندگان دستگاه های اجرایی مربوط و برخی از علاقمندان به حمایت از حیوانات مجددا مورد بررسی واقع و پیش نویس لایحه مذکور با عنوان ممنوعیت حیوان آزاری به شرح زیر جهت بررسی و سیر مراحل تقنینی به هیئت دولت ایفاد گردید.

متن لایحه پیشنهادی :

حیوان آزاری به هر شیوه و با هر انگیزه ممنوع است. مرتکبین هر یک از موارد زیر به مجازات ضبط حیوان و جزای نقدی تا سه برابر ارزش عرفی آن به تشخیص کارشناسان رسمی دادگستری، پرداخت هزینه اقدامات بهداشتی درمانی مورد نیاز و نگهداری حیوان ضبط شده تا پایان مرحله انتقال آن به مکان مناسب ضبط و مصادره اشیاء و اموال اختصاص یافته یا تحصیل شده از جرم مجازات های تکمیلی و تبعی یا انجام رایگان خدمات اجتماعی و یا شرکت در جلسات روان درمانی و در صورت تکرار حسب مورد به مجازات های تعزیزی درجه شش تا هشت محکوم می شوند مفاد این قانون نافی وظایف و اختیارات سازمان حفاظت محیط زیست درباره جانوران وحشی نبوده و در مورد اینگونه جانوران سازمان مذکور طبق قوانین و مقررات مربوط عمل خواهد کرد.

الف - ضرب و شتم، شکنجه،مجروح کردن عمدی، جراحی های غیرضروری، مثله کردن، زندانی کردن، سوء استفاده جنسی، جنگ انداختن، استفاده بیش از توان و یا غیرمتعارف، تخریب آشیانه یا زیست بوم و همچنین رها کردن حیوانات صاحب دار در محدوده و حریم شهر و روستا یا در طبیعت و مانند آن.

ب - مسموم کردن حیوانات، آب و خوراک آنها به هر شیوه و یا تلفکردن حیوانات به هر روش دیگر جز موارد نیاز به مرگ با سفقت به منظور کنترل بیماری ها یا موارد تلف کردن حیوانات برای دفاع از نفس.

ج- عدم رعایت مقررات قانونی مربوط به نگهداری حمل و نقل خرید و فروش واردات صادارت تکثیر و پرورش.کشتن بهره گیری از حیوانات در آموزش یا تحقیقات علمی و به نمایش گذاردن حیوانات

د - تربیت و استفاده از حیوانات برای مقاصد غیرقانونی

هـ - هرگونه معاونت مشارکت یا تشویق اذهان عمومی، تشویق دیگران به اعمال موضوع بندهای فوق ترویج و تبلیغ و تدریس این اعمال به هر شیوه و نیز صدور مجوز برای انجام این اعمال

و - هرگونه اقدام که مصداق شروع به جرم حیوان آزاری باشد نیزمجازات مرتکب اصلی را دارد.

تبصره 1- در مواردی که گونه های جانوری وحشی مورد حیوان آزاری قرار می گیرند مرتکب علاوه بر مجازات های مندرج در این قانون به مجازات های موضوع قانون شکار و صید قانون مجازات اسلامی و الزام به جبران خسارات و ضرر و زیان محیط زیستی نیز محکوم خواهد شد.

تبصره 2- در اجرای این قانون حسب مورد مامورین سازمان حفاظت محیط زیست سازمان دامپزشکی کشور شهرداری ها و دهیاریها پس از کسب آموزش های لازم حقوقی، به عنوان ضابطین قضایی محسوب می شوند و همه اشخاصی که به واسطه وظایف و ماموریت های محوله از جرایم موضوع این قانون مطلع می گردند مکلفند مراتب را به دستگاه اجرایی ذی ربط گزارش نمایند.

تبصره 3- مبالغ حاصل از جریمه های این قانون و وجوه ناشی از فروش اشیاء و اموال ضبط شده به حساب ویژه ای نزد خزانه داری کل کشور واریز و همه ساله معادل وجوه واریزی از محل اعتبارات ردیف خاصی که در قوانین بودجه سنواتی پیش بینی می شود در اختیار دستگاه هایی که در آیین نامه اجرایی این قانون تعیین خواهند شد قرار خواهد گرفت تا با کمک سازمانهای مردم نهاد مرتبط صرف آموزش فرهنگ سازی اطلاع رسانی و نیز حفاظت از حیوانات و تامین امکانات لازم برای اجرای این قانون شود.

تبصره 4- به منظور کنترل جمعیت حیوانات بدون صاحب و یا رها شده در محدوده و حریم شهرها و محدوده روستاها و سیاستگذاری و تدوین ضوابط مربوط براساس اصول اخلاقی رفاه و حقوق حیوانات کارگروهی با مسئولیت وزارت کشور و مشارکت سازمان دامپزشکی کشور، سازمان حفاظت محیط زیست، وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی شورای عالی استان ها، نیروی انتظامی، نماینده قوه قضاییه نماینده منتخب سازمان های مردم نهاد مرتبط تشکیل می شود.

تبصره 5- آیین نامه اجرایی این قانون ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب به پیشنهاد مشترک سازمان حفاظت محیط زیست، سازمان دامپزشکی کشور، وزارت کشور، تهیه و به تصویب هیئت وزیران می رسد.

نظرات بینندگان
نام:
ایمیل:
* نظر:
جلسات کمیسیون