کد خبر: 111
تاریخ انتشار: شنبه 18 ارديبهشت 1395 - 17:16
پشتیبانی دبیرخانه ای و امور مربوط به تصدی اسناد،ثبت، ضبط، نگهداری و بازیابی اطلاعات اسناد ارسالی پیشنهادهای ارجاعی به دفتر هیئت دولت با بهره گیری از سامانه های مدیریتی و اداری پیشرفته .
شرح وظایف دفتر هیئت دولت 1) پشتیبانی دبیرخانه ای و امور مربوط به تصدی اسناد،ثبت، ضبط، نگهداری و بازیابی اطلاعات اسناد ارسالی پیشنهادهای ارجاعی به دفتر هیئت دولت با بهره گیری از سامانه های مدیریتی و اداری پیشرفته .
2) تشکیل پرونده برای پیشنهاد های ارجاعی از سوی دستگاههای اجرایی کشور شامل مکاتبات مربوط، استعلا م ها، و پاسخ استعلام ها و گردآوری و تکمیل اطلاعات تا حصول نتایج موضوعات در دست بررسی.
3)  تنظیم گزارشهای ویژه تصمیم سازی، شامل تجزیه و تحلیل ، شناخت ابعاد مساله، عوامل پدیدآورنده، عوامل تسهیل‌کننده و موانع موجود در تحقق اهداف برای تصمیم گیری در جلسات کمیسیون های تخصصی هیئت دولت و جلسات هیات وزیران.
4)  شناخت و دخالت دادن عناصر فرا بخشی و راهبردی در فرآیند تصمیم سازی، تلفیق عناصر مختلف فنی و کارشناسی و تامین اهداف پیشنهادهای در دست بررسی.
5)  انطباق تصمیمات دولت با راهبردها، خط مشی ها ، برنامه های مصوب و سیاستهای کلان ابلاغی و مورد نظر دولت.
6)  پشتیبانی از ارتقاء سطح کیفی تصمیمات هیئت دولت و کمیسیون ها با بهره گیری از سیستم های اطلاعاتی پشتیبانی از تصمیم و تصمیم سازی و مدیریت اطلاعات.
7) ابلاغ و پیگیری از نحوه اجرای مصوبات و دریافت بازخورد از تصمیمات هیئت دولت به منظور اصلاح تصمیمات .
8) برنامه ریزی برای برگزاری جلسات هیات دولت و کمیسیون های هیات دولت بر اساس دستور جلسات از پیش تعیین شده .
9) ثبت نتایج و تهیه صورتجلسات و مباحث مطرح شده در جلسات برگزار شده.
10)  پشتیبانی فنی، اداری و مدیریتی جلسات هیئت دولت.
11)  تهیه گزارش و بررسی اولیه در مورد پیشنهادها، مسایل و ضرورت های مطرح شده از سوی سایر نهادهای مدنی و اشخاص حقیقی و حقوقی به معاون اول رییس جمهور و اقدام بعدی پس از ارجاع موضوع به دفتر هیئت دولت.
12)  ایجاد راهکار مناسب به منظور استفاده از ظرفیت های علمی دانشگاهها ، مراکز پژوهشی محققان، متخصصان ، صاحبنظران، نخبگان و سازمانها و تشکل های اجتماعی.
13)  تهیه و ارایه گزارشهای مدیریتی در مورد عملکرد و حسن اجرای مقررات مربوط به کمیسیون ها شامل وضعیت نحوه تشکیل و مشارکت اعضا در کمیسیون ها و موضوعات در دست بررسی به رییس جمهور و معاون اول ایشان بصورت دوره ای.
14)  تدوین مذاکرات دولت با بهره گیری از سامانه ای پیشرفته به منظور جمع بندی استخراج سیاستهای عمومی و مستندسازی تصمیمات هیئت وزیران با رعایت اصل حفاظت و امنیت اطلاعات.
15)  اطلاع رسانی در مورد موضوعات در دست بررسی و مصوبات هیئت دولت بر اساس قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات با بهره گیری از سامانه های اطلاع رسانی (پایگاه های اطلاع رسانی، نشریات و ...)


ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف