کد خبر: ۱۰۳۳
تاریخ انتشار: ۰۵ آبان ۱۳۹۵
کد پیشنهاد : ۵۳۵۴۷
تاریخ ثبت پیشنهاد : ۱۳۹۵/۰۷/۰۶
از آنجایی که مهم ترین هدف عمومی از وجود این سازمان تقویت نظام پشتیبانی از کسب و کارها در زمینه های مختلف اقتصادی اعم از یک مرجع برای تامین منابع تا یک مشاور و متخصص برای حل مشکلات واحدهای مختلف اقتصادی است، می توان گفت محدودیت های ایجاد شده با فلسفه وجودی سازمان های توسعه ای سازگار نیست.

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اعلام داشته است از آنجا که سازمان فناوری اطلاعات ایران به استناد تصویب نامه شماره 146614/ت 49749 هـ مورخ 10 /9 /92 و به استناد تبصره (3) اصلاحی بند (الف) ماده (3) قانون اجرای سیاستها های کلی اصل (44) قانون اساسی مصوب 1389 در فهرست سازمان های توسعه ای قرار گرفته است.

سازمان مزبور، در راستای توسعه خدمات عمومی اجباری از قبیل خدمات پایه مخابراتی، خدمات پایه پستی و خدمات پایه دولت الکترونیک در مناطق کمتر توسعه یافته در چارچوب موضوع تبصره (3) بند (الف) ماده (3) قانون یاد شده محدود شده است و اجازه فعالیت در حوزه صنایع نوین با فناوری پیشرفته که در زمره فعالیت های مرتبط با تبصره (4) بند (الف) ماده (3) قانون است را دارا نمی باشد؛ این در حالی است که صنایع مرتبط با فناوری اطلاعات مطابق با تصمیم نامه شماره 4224/44008 مورخ 14 /01 /1389 کمیسیون موضوع اصل (138) قانون اساسی، از مصادیق صنایع پیشرفته شناخته شده است.

از آنجایی که مهم ترین هدف عمومی از وجود این نوع سازمان ها تقویت نظام پشتیبانی از کسب و کارها در زمینه های مختلف اقتصادی اعم از یک مرجع برای تامین منابع تا یک مشاور و متخصص برای حل مشکلات واحدهای مختلف اقتصادی است، می توان گفت محدودیت های ایجاد شده با فلسفه وجودی سازمان های توسعه ای که با در نظر گرفتن فضای عمومی حاکم بر اقتصاد کشور می توانند کارکردهای متفاوتی داشته باشند، سازگار نیست.

لذا به منظور نقش آفرینی در حوزه های توسعه ای پیشنهاد می شود، سازمان فناوری اطلاعات ایران نیز همانند سایر سازمان های توسعه ای " بدون قید محدودیت جغرافیایی " بتواند در فعالیت های موضوع تبصره های (3) و (4) و (7) اصلاحی بند (الف) ماده (3) قانون اجرای سیاست های کلی اصل (44) قانون اساسی، نقش آفرینی نماید. این امر موجب خواهد شد تا سازمان فناوری اطلاعات ایران با رعایت قانون اجرای سیاست های کلی اصل (44) قانون اساسی بتواند به عنوان بدنه حاکمیت در قالب یک سازمان دولتی، کارکرد های توسعه ای را در پشتیبانی از کسب و کارها و توسعه فناوری اطلاعات در کشور در جهت حل مشکلات واحدهای مختلف اقتصادی از " فرصت سازمان توسعه ای " در این راستا استفاده نماید.


نظرات بینندگان
نام:
ایمیل:
* نظر:
جلسات کمیسیون