کد خبر: ۱۰۲۶
تاریخ انتشار: ۰۳ آبان ۱۳۹۵
کد پیشنهاد : ۵۳۴۶۲
سازمان برنامه و بودجه اعلام نموده که این سازمان با همکاری دستگاههای ذیربط ضمن مطالعه و آسیب شناسی سیاستهای اعمال شده در کشور در زمینه تأمین مسکن گروههای کم درآمد با استفاده از تجارب موفق جهانی اقدام به تهیه برنامه­‌ای برای ایجاد حرکتی جدید در این حوزه نموده است.
طرح مسکن اجتماعی و مسکن حمایتی


سازمان برنامه و بودجه اعلام نموده که این سازمان با همکاری دستگاههای ذیربط ضمن مطالعه و آسیب شناسی سیاستهای اعمال شده در کشور در زمینه تأمین مسکن گروههای کم درآمد که غالباً بر تأمین مسکن دولتی و استفاده نکردن از ظرفیتهای سازمانهای مردم نهاد و تکیه صرف بر ساخت مسکن ملکی بوده است و با استفاده از تجارب موفق جهانی اقدام به تهیه برنامه­‌ای برای ایجاد حرکتی جدید در این حوزه نموده است.

مبانی طرح پیشنهادی سازمان برنامه و بودجه برای تأمین مسکن گروه های کم درآمد بر سه اصل استوار است:

1- نهادسازی و ایجاد سیاست پایدار

2- استفاده از ظرفیتهای نهادهای مردم نهاد، خیرین و بخش خصوصی در ساخت و اداره مسکن برای گروه های کم درآمد

3- حداقل سازی دخالت دولت در ساخت مسکن برای این گروهها

 
 
 

نظرات بینندگان
نام:
ایمیل:
* نظر:
جلسات کمیسیون