کد خبر: 102
تاریخ انتشار: چهارشنبه 15 ارديبهشت 1395 - 18:05
کمیسیون های هیئت دولت >> اقتصاد >> جلسه
دستور جلسه تخصصی مورخ 15 /02 /1395 کمیسیون اقتصاد

- عدم شمول ماليات بر ارزش افزوده به عوارض و تعرفه هاي قانوني كه توسط شركت فرودگاههاي كشور و شركت شهر فرودگاهي امام خميني دريافت ميشود.

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف