اهداف و دورنمای مشاوره جمعی

مصوبات هیئت وزیران و لوایحی که دولت به مجلس ارسال می کند، حاصل ساعت ها تلاش کارشناسانه است؛ ولی تردیدی نیست که مشارکت اقشار مختلف مردم و گروه های متخصص و ذیربط در تهیه و تدوین مصوبات و لوایح، نقش مؤثر و بسزایی در بهبود روند تصمیم گیری های دولت در موضوعات مختلف و حل مشکلات و مسائل موجود دارد.
«مشاوره جمعی» فضایی است برای دریافت نظرات شما در خصوص موضوعات در حال بررسی در کمیسیون های هیئت دولت.
بدین منظور، «پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت» بر آن شده است تا نظرات ارزشمند مخاطبین را دریافت، بررسی و ضمن تقدیر از نظرات وارده، آنها را در فرآیند بررسی و تصمیم گیری در کمیسیون های تخصصی، فرعی و اصلی دولت مورد استفاده قرار دهد.

معرفی مالیات بر مجموع درآمد اشخاص در لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم

معرفی مالیات بر مجموع درآمد اشخاص در لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم

ماليات به عنوان یک ابزار موثر در کنترل سفته بازی و مدیریت تقاضای کل در جوامع و همچنین بازوی کمکی دولت ها در جهت تعديل ثروت، بازتوزیع درآمد و نيز برقراری عدالت در جامعه به شما…

لايحه نحوه اداره و بهره برداري از آپارتمان ها

لايحه نحوه اداره و بهره برداري از آپارتمان ها

میلیون ها تن از ساکنین ایران در ساختمان های آپارتمانی سکونت دارند و با مسائل مختلف در ارتباط با واحدهای آپارتمانی خود و همسایگان مواجه هستند.

لایحه نحوه اداره شرکت های بخش عمومی

لایحه نحوه اداره شرکت های بخش عمومی

شرکت های متعلق به بخش عمومی کشور اعم از شرکت های دولتی و شرکت های متعلق به موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی و... همچنین شرکت های تحت کنترل دولت…

آیین نامه اجرایی قانون اراضی مستحدث و ساحلی

آیین نامه اجرایی قانون اراضی مستحدث و ساحلی

تعرض به حریم و بستر سواحل دریای خزر از سوی اشخاص حقیقی و حقوقی طی سنوات اخیر روندی افزایشی داشته و به نظر می رسد قوانین و مقررات مربوطه از جمله قانون مربوط به اراضی ساحلی مصوب…