کد خبر: 7513
تاریخ انتشار: شنبه 19 مهر 1399 - 16:12

آیین نامه اجرایی قانون اراضی مستحدث و ساحلی

تعرض به حریم و بستر سواحل دریای خزر از سوی اشخاص حقیقی و حقوقی طی سنوات اخیر روندی افزایشی داشته و به نظر می رسد قوانین و مقررات مربوطه از جمله قانون مربوط به اراضی ساحلی مصوب 1346، قانون اراضی مستحدث و ساحلی مصوب 1354، ماده (63) قانون برنامه چهارم توسعه کشور و آیین نامه اجرایی آن مصوب 1386 و نیز اقدامات دستگاه های اجرایی مسئول، بازدارندگی خوبی در برخورد با پدیده زمین خواری در سواحل و دریاخواری نداشته است.

آیین نامه اجرایی قانون اراضی مستحدث و ساحلی

به گزارش «پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت»، موضوع اعمال محدودیت برای تملک و تغییر کاربری اراضی ساحلی از سال 1346 با تصویب قانون مربوط به اراضی ساحلی رسمیت یافت و به دنبال آن در قانون اراضی مستحدث و ساحلی - مصوب 1354- و نیز قانون توزیع عادلانه آب - مصوب 1361- به وظایف و مأموریت های دستگاه­های اجرایی در حفاظت از حریم و بستر دریا پرداخته شد. روح حاکم بر این قوانین، حصول اطمینان از حفظ یک نوار ساحلی در مجاورت دریا با هدف تثبیت مالکیت دولت، حفظ محیط زیست ساحل و دریا، ایجاد محیط مناسب برای بهره مندی عمومی از مواهب طبیعی این مناطق و حداکثر ایمنی در مواجهه با بالاآمدگی آب دریا است؛ بدین لحاظ در صورت بالاآمدگی آب دریا و تثبیت آن در ترازهای ارتفاعی جدید، عملاً بخش هایی از حدود حریم و اراضی ساحلی، مستغرق شده و تعیین حدود جدید بستر و حریم دریا ضروری خواهد بود.

بررسی ها نشان می دهد که سطح آب دریای خزر طی 5 دهه اخیر دستخوش تغییرات قابل ملاحظه ای شده و حدود اراضی ساحلی و بستر دریا چندین بار جابه­جا شده است؛ حال آنکه با وجود نوسان قابل توجه سطح آب دریای خزر طی این مدت، ملاک عمل دستگاه­های اجرایی در تعیین حدود قانونی اراضی ساحلی، همچنان، بالاترین حد بالاآمدگی آب دریا در سال 1342 است. در حالی که بسیاری از مناطقی که در سال 1342 خارج از بستر و حریم دریا واقع بوده اند، هم اکنون جزئی از بستر و یا اراضی مجاور دریا می باشند. علاوه بر این، حدود اختیارات و تکالیف قانونی هریک از دستگاه ­های اجرایی مرتبط با موضوع نیز باید به صراحت مشخص گردد تا ضمن انطباق کامل عملکرد با وظایف و اختیارات، امکان نظارت دقیق دستگاه های نظارتی نیز فراهم شود.

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف