: ممنوعيت صدور پروانه توليد جديد يا افزايش ظرفيت خطوط توليد موجود لامپ هاي التهابي رشته اي بالاي 40 وات و ثبت سفارس و ورود لامپ هاي التهابي رشته اي از تاريخ لازم الاجرا شدن تصویب‌نامه و جلوگيري از ترخيص لامپ هاي مذكور توسط گمرك ايران

هيئت وزيران در جلسه 22 /1 /1395 به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت تصويب کرد:

1- صدور پروانه تولید جدید یا افزایش ظرفیت خطوط تولید موجود لامپ­های التهابی رشته­ای بالای (40) وات و همچنین ثبت سفارش و ورود لامپ­های التهابی رشته­ای از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این تصویب‌نامه ممنوع بوده و گمرک جمهوری اسلامی ایران موظف است از ترخیص لامپ­های مذکور جلوگیری کند.

2- بانک صنعت و معدن با رعایت قوانین و مقررات مربوط و پس از تصویب مرجع ذی­صلاح، موظف است نسبت به اعطای تسهیلات لازم به منظور تغییر خطوط تولید لامپ­های التهابی رشته­ای بالای (40) وات به لامپ­های پربازده با برچسب انرژی حداقل B اقدام نماید، به نحوی که خطوط مذکور ظرف هشت ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این تصویب‌نامه جمع‌آوری شوند.

همچنین وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است در پایان مهلت مقرر در این بند، پروانه تولیدکنندگان لامپ­های التهابی رشته­ای بالای (40) وات را درخصوص تولید لامپ­های مذکورلغو کند.

- از تاريخ لازم‌الاجرا شدن اين تصویب‌نامه، خرید لامپ­های التهابی رشته­ای بالای (40) وات توسط دستگاه­های دولتی ممنوع است.

- وزارت نیرو موظف است اقدامات لازم را برای فرهنگ سازی به منظور کاهش میزان استفاده از لامپ­های التهابی رشته­ای اتخاذ کند.

- تولید کنندگان لامپ­های التهابی رشته­ای موظفند ضمن رعایت مفاد این تصویب‌نامه، مضرات استفاده از این لامپ­ها را به پیشنهاد سازمان بهره‌وری انرژی ایران (سابا) و متناسب با سطح بسته‌بندی محصولات بر روی آنها درج نمایند.

- وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است ضمن نظارت بر حسن اجرای این تصویب‌نامه، نسبت به ارایه گزارش مربوط در فواصل سه ماهه به کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیط زیست و در پایان دوره هشت ماهه به هیئت وزیران اقدام نماید.

- این تصویب‌نامه جایگزین تصویب­نامه شماره 50064/ت48065ک مورخ 16 /03 /1391 می­شود.