آيين نامه سفر كاري اعضاي شوراهاي اسلامي محلي به خارج از كشور.

وزارت كشور در راستاي ضابطه‌مند نمودن سفرهاي خارجي اعضاي شوراهاي اسلامي كه در قالب شخصيت حقوقي انجام مي‌شود و ممانعت از سفر همزمان اكثريت يا تمام اعضاي شوراي يك شهر و از اكثريت افتادن شورا در طول سفر خارجي و جلوگیری از هدررفت بیت‏المال و مرتفع نمودن نقايص آیین‌نامه سفر اعضای شوراهای اسلامی محلی به خارج از کشور مصوب 1382 و اصلاح سطوح همطرازي آيين‌نامه يادشده، پيش‌نويس آیین‏نامه سفر کاری اعضای شوراهای اسلامی محلی به خارج از کشور را براي سير مراحل قانوني تصويب ارائه نمود كه موضوع پس از انجام بررسي‌هاي تخصصي و همه‏جانبه در كميسيون مربوط، در جلسه مورخ 18 /01 /1359 هيئت وزيران مطرح شد و ضمن تاكيد بر نحوه تأ‌مين اعتبار سفر کاری اعضاي شوراهاي اسلامي و نحوه برخورد با متخلفين از آيين‌نامه، به تصويب رسيد.

در این آیین نامه به‏منظور نظارت، هماهنگی و تصمیم‏گیری درخصوص سفر کاری اعضای شوراهای‏ اسلامی محلی به خارج از کشور کمیسیونی به ‏ریاست معاون ذی‌ربط وزارت کشور و با عضویت نماینده شورای‌عالی استان‏ها و نمایندگان تام‏الاختیار سازمان مدیریت و برنامه‏ریزی کشور، وزارت امور خارجه و وزارت اطلاعات تحت عنوان کمیسیون مرکزی سفر کاری اعضای شوراهای اسلامی محلی به خارج از کشور که در این آیین‏نامه به اختصار "کمیسیون مرکزی" نامیده می‌شود، تشکیل و دبیرخانه آن در وزارت‏ کشور تشکیل‏ می‌شود.

- به منظور اجرای عدالت، بازدارندگی و کاهش تخلفات مرتبط با سفرهای مذکور والنهایه در جهت اجرای قانون، تحقق نظارت مطلوب و به منظور بهسازی فرآیند کار، رفع چالش‌های فراروی مجریان عمل از طریق اصلاح آیین‏نامه پیش‏گفته و وضع مقررات تکمیلی، منطبق با قانون شوراها ضمن حصول نظر مقنن، موجبات ایجاد رسیدگی عادلانه متناسب با مجموعه قوانین موضوعه، تسریع در رسیدگی‏ها، افزایش میزان رضایتمندی و جلوگیری از هدررفت بیت‏المال را فراهم خواهد ساخت.

- لزوم ايجاد چارچوب براي سفرهاي خارجي اعضاي شوراهاي اسلامي كه در قالب شخصيت حقوقي انجام مي‌شود.

- ممانعت از سفر همزمان اكثريت يا تمام اعضاي شوراي يك شهر و از اكثريت افتادن شورا در طول سفر خارجي.

- لزوم شمول آيين‌نامه بر تمامي سفرهاي خارجي اعضاي شورا كه با شخصيت حقوقي آنها انجام مي‌شود، ازجمله سفرهاي خارجي كه تمام هزينه آن توسط ميزبان تقبل مي‌شود.