دفتر هیئت دولت

صفحه نخست >> قوانین و مقررات >> سیاست های کلی در بخش مسکن
send print
سیاست های کلی در بخش مسکن

سیاست های کلی ابلاغی توسط مقام معظم رهبری در بخش مسکن (02 /09 /1381- ابلاغی 29 /12 /1389)

مقام معظم رهبری سیاست های کلی نظام مسکن را ابلاغ فرموند. در این سیاست های ابلاغی که به عنوان راهنما ی دستگاههای اجرایی ، تقنینی و نظارتی است مقام معظم رهبری خط مشی و جهت گیری نظام را در شش بخش مذکور تعیین فرمودند.

پیش نویس این سیاست ها قبلا" در مجمع تشخیص مصلحت نظام تهیه و به محضر معظم له تقدیم شده بود. متن کامل سیاست های کلی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری به شرح زیر است:

سیاست های کلی مسکن

1-مدیریت زمین برای تامین مسکن و توسعه شهر و روستا در چارچوب استعداد اراضی و سیاست ها و ضوابط شهرسازی و طرح های توسعه و عمران کشور و ایجاد و توسعه شهرهای جدید.

2-احیای بافت های فرسوده شهری و روستایی از طریق روش های کارآمد.

3-برنامه ریزی دولت در جهت تامین مسکن گروه های کم درآمد و نیازمند و حمایت از ایجاد و تقویت موسسات خیریه و ابتکارهای مردمی برای تامین مسکن اقشار محروم.

4-برنامه ریزی جامع برای بهبود وضعیت مسکن روستایی با اولویت مناطق آسیب پذیر از سوانح طبیعی و متناسب با ویژگی های بومی.

5-ایجاد و اصلاح نظام مالیات ها و ایجاد بانک اطلاعاتی زمین و مسکن.

6-حمایت از تولید حرفه ای، انبوه و صنعتی مسکن.

7-اجباری کردن استانداردهای ساخت و ساز مقررات ملی ساختمان و طرح های صرفه جوئی انرژی.

8-رعایت ارزش های فرهنگی و حفظ حرمت و منزلت خانواده در معماری مسکن.

9-تقویت پژوهش و ارتقاء سطح دانش علمی در حوزه مسکن.