لايحه پيشنهادي اصلاح قانون ماليات بر ارزش افزوده.
مقررات قانون مالیات بر ارزش افزوده در ایران  از تاریخ 1 /7 /1387 به صورت آزمایشی در یک دوره پنج ساله لازم الاجرا گردیده و بر اساس مصوبه مجلس شورای اسلامی مهلت مذکور در تاریخ 31/6/1392 به اتمام رسیده است. لیکن به موجب بند(50) قانون بودجه سال 1392 کل کشور، مدت اجرای آزمایشی قانون مالیات بر ارزش افزوده تا پایان سال 1392 و به موجب بند(ب) تبصره(9) قانون بودجه سال 1393 تا پایان سال 1393 تمدید گردیده است. با عنایت به این موضوع، پیش‌نویس لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تدوین شده و از مهم‌ترین مواردی که در این لایحه مورد هدف قرار گرفته است، توجه به کارکردهای زیست محیطی مالیات‌هاست.
سازمان حفاظت از محیط‌زیست نیز در این راستا پیشنهاداتی را ارائه نموده است که آنها را به دو گروه می‌توان طبقه‌بندی نمود:
1. پیشنهاداتی برای الحاق برخی کالاها و خدمات به فهرست معافیت‌های قانون مالیات بر ارزش‌افزوده از قبیل:
ظرف یکبار مصرف قابل تجزیه بیولوژیکی
کودهای بیولوژیکی
واردات چوب صنعتی
ساخت و واردات لوازم و کالاهای مصرفی مورد استفاده در رفع آلایندگی زیست‌محیطی صنایع (از قبیل الکتروفیلترهای صنعتی و ...)
ارائه خدمات آموزشی و پژوهشی در زمینه محیط‌زیست
کالاهای تولید ده از مواد بازیافتی و سازگار با محیط‌زیست
2. ارائه ماده‌های جایگزین در فصل مالیات سبز که در جدول تطبیقی پیوست منعکس شده است.
همچنین متن پیشنهادی دیگری نیز توسط یکی از مشاوران کمیسیون اقتصاد هیئت دولت تنظیم شده است که به شرح زیر می‌باشد.