تشکیل شورای سیاست گذاری و راهبری حلال

وزارت صنعت، معدن و تجارت ضمن ارائه پیشنهادی مبنی بر تشکیل شورای سیاستگذاری محصولات وخدمات اعلام نمود؛ به منظور کسب جایگاه متشكيل شوراي سياست‌گذاري و راهبري حلالناسب در زمینه فراورده های حلال و کسب سهم صادراتی کشور تاکنون در زمینه تولید فرآورده‌های غذایی در کشور در حدود 90 میلیون تن ظرفیت‌سازی با حجم سرمايه‌گذاری بالغ بر 173 هزار میلیارد ریال و اشتغالزایی حدود 330 هزار نفر صورت پذیرفته است. با عنایت به اینکه کل تولیدات ، سرمايه‌گذاری و اشتغالزایی موجود در کشور با زیرساخت حلال مي‌باشد، لذا در صورت رفع محدودیت‌های بين‌المللی و بهبود شاخص اقتصاد کلان، بهبود مستمر فضای کسب و کار و کاهش قیمت تمام شده محصولات می توان از ظرفیت‌های خالی موجود در این بخش از صنعت استفاده نمود.

با این وصف در حال حاضر نیاز به سرمايه‌گذاری جدیدی در بخش فرآوری لازم نبوده و عنداللزوم بعد از ایجاد بازارهای صادراتی و هدف، صادرات محصولات حلال در دستور کار قرار خواهد گرفت.

همچنین لازم به ذکر است با توجه به اینکه صادرات محصولات غذایی فرآوری شده کشور با عنایت به دارا بودن زیرساخت حلال در سال 1393 بالغ بر (3 /2) میلیارد دلار بوده که نسبت به سال 1392 حدود 10 درصد از لحاظ ارزشی افزایش داشته است که با استفاده از تمام توانمندی‌های موجود و بکارگیری حداکثر ظرفیت‌های تولید و ارتقاء کیفیت محصولات با رعایت استانداردهای ملی و بين‌المللی حلال و با بازاریابی مناسب در جهت دستیابی به بازارهای هدف صادراتی کسب جایگاه تجاری مطلوب میسر خواهد گردید.

بر این اساس موضوع پیشنهاد در کمیسیون اقتصاد هیئت دولت مورد بررسی قرار گرفت و نهایتاً در جلسه مورخ 19 /2 /1395هیئت وزیران به تصویب رسید.