اصلاح برخی از مواد آیین نامه اجرایی قانون حمایت از شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری‏ها و اختراعات"

مفاد مندرج در تفاهم­نامه بین وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و معاونت علمی و فناوری رییس­جمهور درخصوص اصلاح موادی از آیین­نامه اجرایی قانون حمایت از شرکت­ها شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات مطابق بند (5) مصوبات هفدهمین جلسه شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری، بنا به دلایل زیر مورد تأیید شورا قرار گرفت:

1- تسهیل و تسریع در فرآیند تامین و توسعه مناطق ویژه علم و فناوری.

2- اضافه نمودن اعضای موثر، مرتبط و صاحب­نظر به ترکیب کارگروه تدوين حوزه­هاي فعاليتهاي دانش­بنيان و معيارهاي تشخيص مصاديق شركتها و مؤسسات دانش­بنيان، و نظارت بر اجراي آن.

3- اعطای تسهیلات ازران قیمت و حمایتی به صندوق‏های غیردولتی پژوهش و فناوری

4- انتخاب کارگزاران مورد تایید کارگروه به منظور تشخیص صلاحیت، تعیین دوره اعتبار و صدور گواهی شرکت­ها و موسسات دانش­بنیان برای استفاده از تسهیلات و حمایت‏های مالی و حقوقی پیش­بینی شده در قانون.

5- تعیین فرآیند زمانی رسیدگی به پرونده­های تکمیل شده در کارگروه.

- به موجب ماده (۱۳) قانون صدرالذکر نیز، آيين‌نامه‌هاي اجرايي آن قانون و اصلاحات بعدی آن به پیشنهاد وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و شوراي عالي علوم و تحقيقات و فناوري به تصويب هيئت وزيران می­رسد.

- بر این اساس وزارت علوم، تحقیقات و فناوری بنا به دلایل فوق پیشنهاد اصلاح آیین­نامه اجرایی قانون مذکور را برای تصمیم­گیری هیئت وزیران ارایه نمود.

- دلایل تصویب برخی از مواد اصلاحیه پیشنهادی در کمیسیون علمی، تحقیقاتی و فناوری به شرح زیر می­باشد:

1- اضافه شدن اعضای موثر، مرتبط و صاحب­نظر به ترکیب کارگروه تدوين حوزه­هاي فعاليتهاي دانش­بنيان و معيارهاي تشخيص مصاديق شركتها و مؤسسات دانش­بنيان، و نظارت بر اجراي آن.

2- تعیین فرآیند زمانی رسیدگی به پرونده­های تکمیل شده در کارگروه.

3- امکان نظارت دبیرخانه شورای علوم ،تحقیقات وفناوری بر برخی از امور مربوط بهشركتها و مؤسسات دانش بنیان و رسیدگی به اعتراضات احتمالی

- با عنایت به موارد فوق موضوع در جلسه مورخ 5 /2 /1395 هیئت دولت مطرح و طی تصویب نامه شماره 20115/ت 52404 هـ مورخ 21 /2 /1395 ابلاغ گردید.