وزارت راه و شهرسازي با اشاره به وظايف احصاء شده کميسيون‌هاي جلوگيري از سوانح راه‌آهن مبني بر تعيين ميزان مسئوليت‌هاي کيفري و مدني سوانح ريلي ناشي از اجراي قانون ...
وزارت راه و شهرسازي با توجه به اصلاحات انجام شده در مقررات بين المللي ايمني جان اشخاص در دريا و آيين نامه بين المللي امنيت کشتي ها و تسهيلات بندري درخواست تصويب لايحه را از هيئت دولت نموده است
با توجه به تجربیات حاصل شده و اهمیت موضوع دعاوی مربوط، مواد فوق‏ الاشعار از جنبه‏ های مختلف واجد ابهام و نارسایی هستند که...
آيين نامه اجرايي نحوه تحقيق بازرسي ثبت استعلامات وصول و رسيدگي به شكايات و اجراي آراي شوراي رقابت موضوع ماده 71 قانون اجراي سياست هاي كلي...
قانونگذار در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز سازوکارهای متفاوتی برای تهیه آیین ‏نامه‏ های اجرایی مربوط طراحی نموده است. از جمله احکامی که نیازمند پیش‏بینی آیین ‏نامه اجرایی می‏باشد...
«خريد، فروش، حمل يا نگهداري كالاهايي كه موضوع قاچاق قرار مي‌گيرند به‌صورت تجاري مانند فرآورده‌هاي نفتي و دارويي خارج از ضوابط تعييني دولت تخلف محسوب و ...
هیئت وزیران به پیشنهاد وزارت دادگستری در راستای بهبود مستمر محیط کسب و کار و به استناد اصل (138) قانون اساسی آیین‏ نامه تسهیل شرایط اخذ گواهی عدم سوءپیشینه کیفری را به شرح زیر تصویب نمود:
مناسب‏ ترين و كوتاه ترين راه براي حل و فصل اختلاف هاي قراردادي، مراجعه به داوري و سازش مي باشد. در مورد دعاوي و اختلافات ناشي از قراردادهاي راجع به اموال عمومي و ...