پیشنهاد  معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری درخصوص توسعه تشکیلاتی سازمانی توسط سازمان تعزیرات حکومتی در کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک هیئت دولت در حال بررسی است.
با توجه به تحولات اخیر در بازار اجاره و نیاز به مداخله دولت برای حمایت از مستأجرین، وزارت راه و شهرسازی خواستار الحاق یک ماده و چند تبصره به قانون روابط مؤجر و مستأجر -مصوب1376- شده است.
وزارت نیرو طی پیشنهادی خواستار بازگشت ساختمانهای شرکت سهامی مادر تخصصی مدیریت ساخت و تهیه کالای آب و برق (ساتکاب) به این شرکت شد.
وزارت راه و شهرسازی به منظور فروش ملک مازاد اداره کل راه و شهرسازی استان فارس، از هیئت وزیران درخواست مجوز نموده است.
وزارت نیرو درخواست مجوز اختصاص زمینی در شهرستان بافق استان یزد برای احداث پست 400 کیلو ولت بافق را به هیئت وزیران ارائه داده است.
معاهده آپوستیل شرایطی را فراهم می کند که به موجب گواهینامه مخصوص، اسناد صادر شده در هریک از کشورهای عضو، در سایر کشورهای عضو قابلیت بهره برداری و استفاده حقوقی و قانونی را خواهد داشت و در حقیقت یک سند بین المللی است که می شود آن را با اسناد رسمی داخلی کشورها مقایسه نمود. گواهینامه آپوستیل بطور معمول به اسناد و تاییدیه های محلی پیوست می شود تا به این اسناد وصف بین المللی ببخشد.
وزارت کشور با توجه به حکم ماده (42) قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 20 /02 /1395 در خصوص تهیه آیین نامه اجرایی ماده مذکور آیین نامه مربوط به نحوه توقیف وسایل نقلیه فاقد بیمه نامه شخص ثالث را که با همکاری وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و دادگستری و بیمه مرکزی تهیه‌ شده ااست را جهت طی مراحل تصویب به هیئت دولت ارسال نموده است.
بر اساس قانون انتزاع کمیته ملی پارالمپیک از کمیته ملی المپیک جمهوری اسلامی ایران مصوب - 10 /06 /1395 - ، وزارت ورزش و جوانان پیش نویس اساسنامه کمیته ملی پارالمپیک را که با همکاری مشترک با کمیته ملی پارالمپیک تهیه گردیده است را جهت طی مراحل تصویب به هیئت دولت ارسال نموده است.
وزارت راه و شهرسازی به استناد ماده (7) قانون دریایی ایران مصوب 29/6/1343، برای تغییر تابعیت کشتی‌های ایرانی (حسب درخواست مالک) و همچنین شرایط خروج از تابعیت و دیگر موارد مرتبط، پیش‌نویس آیین نامه اجرایی ماده (7) قانون یادشده را به شرح زیر جهت طی مراحل تصویب ارایه نموده است.
وزارت راه و شهرسازی در خصوص تکلیف مقرر در تبصره (3) ماده (20) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 مجلس شورای اسلامی اعلام می دارد