سازمان برنامه و بودجه کشور آیین نامه اجرایی بند (ج) تبصره (4) قانون بودجه سال 1397 کل کشور در خصوص پرداخت تسهیلات از محل منابع در اختیار برای خرید تجهیزات صرفاً تخصصی و به‌روزرسانی آزمایشگاهها و کارگاههای دانشگاهها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی و فناوری و دانشگاه آزاد اسلامی را تدوین کرد.
پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت درخصوص "معافیت­ واحدهای صنعتی و تولید مستقر در شهرک­ها و نواحی صنعتی خارج از شعاع 30 کیلومتری استان البرز و 120 کیلومتری استان تهران از قانون مالیات­های مستقیم –مصوب 1394-" در کمیسیون اقتصاد هیئت دولت مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد، وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی کشور) در شورای عالی مالیاتی امکان حل و فصل موضوع را در چارچوب مقررات آن شورا مورد بررسی قرار دهد.
حفظ ثبات و استحکام بانک‌ها و حمایت و صیانت از منافع سپرده‌گذاران و به طورکلی نگهداشت اعتماد عمومی به نظام بانکی کشور و اجتناب از چالش‌ها و معضلاتی که اخیراً در خصوص برخی مؤسسات غیرمجاز تجربه شد و متأسفانه زحمات و مشقات بسیاری را برای دستگاه‌های مختلف حاکمیتی و مردم عزیز کشورمان به وجود آورد، از مقولاتی است که توجه و نگاه ویژه‌ای را طلب می نمود...